ארגון אהבת הרשב”י מלמדים בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, למען גאולת ישראל!

לשמיעת שיעורים בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי מרבנים חשובים ושירים אותנטים בקו קול הרשב"י 24/6:

077-2277496

לשותפות בפעילות ובלימוד שלנו: 052-544-0029