שבת קודש

בורא עולם ,יצר עולם , אשר כל טוב השם בו, עולם אשר שופע בפרטים;
שמיים, ארץ, ימים, אגמים ,כוכבים , חיות ובני אדם. עולם אשר מלא: ביופי, צבע ובתוכן. עולם אשר מנוהל ומתנהל , עולם אשר בעשרה מאמרות נברא ובחכמה גדולה נעשה. והנה העולם,  אל מול כל התוכן שהתהווה בבריאה, קרא השם לבניו באהבה ואמר: “בני
חביביי” ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל ד’ ביום השביעי מלאכתו אשר עשה *וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה**ויברך אלוקים את יום השביעי *ויקדש אותו כי בו שבת* מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות.
על כן, מבקש אני מכם, שתנוחו מכל המעשים,תקדשו ,תתקדשו, תתענגו ותפארו לאל כל יצוריו ותאמרו: *מזמור שיר ליום השבת*