רבי שמעון בר יוחאי

בנם של יוחאי ושרה הצדקת , אשר ידעה שבעלה מעוניין לגרשה בשל היותה עקרה  ועל כן לא סיפרה דבר לאיש אלא גזרה על עצמה גזרות, התענתה וכל זאת עשתה בשפתיים נעות ובשקט.
בכח תפילתה, זכתה להביא בן לעולם שיאיר ויזהיר את העולם כזהר הרקיע.
הרומאים גזרו על רבי שמעון בר יוחאי מיתה, על שדיבר סרה וגינה את דרכם, משנודע הדבר לרשב”י ,תחילה התחבאו הוא ובנו אלעזר בבית המדרש, מאחר וחשש רשב”י שמא הרומאים יתפסו את אשתו וינסו להוציא ממנה על מקום הימצאם וזו לא תעמוד בייסורים ותגלה , לכן, עזבו את המקום והלכו למערה נסתרת מעיני כל בכפר פקיעין .באותה מערה היה רק חול וחול, כיצד יתקיימו? מה יאכלו ומה ישתו? השם עשה להם נס והנה, בפתח המערה צמח לו עץ חרובים , שממנו ניזונו כל ימות השבוע ובערב שבת,העץ היה מחליף את  פירותיו לפירות תאנים, עוד באותה מערה השם פתח להם מעיין מים זכים , שירוו את צימאונם, מאחר ולא ידעו כמה זמן יהיה שהותם במערה זו,חששו לבגדיהם שמא יבלו, לכן פשטו אותם והטמינו את כל גופם בחול עד לצווארם ורק בתפילות ובערב שבת לבשו אותם בדרך זו, שנה אחר שנה, למשך שנים עשר שנה  למדו,  שקדו והשיגו השגות גבוהות, דבר לא עמד בדרכם, רק תורה וקדושה יומם ולילה ובינתיים מת אותו קיסר רומי אשר גזר על רבי שמעון מיתה. אליהו הנביא בא לבשר להם שהקיסר מת והגזרה בוטלה, יצאו שניהם בשמחה גדולה אך לא יצאו כאשר נכנסו, אלא יצאו כשרפי קודש מלאים בקדושה ובטהרה, ולהפתעתם ,רואים הם אל נגד עיניהם עולם פשוט, אנשים חורשים וזורעים, עסוקים בענינים חוליים ,אך לא  בעסק התורה, תהו אותם צדיקים ,היתכן אנשים עוזבים חיי עולם ועסוקים בחיי שעה.
בכח קדושתם כל דבר אשר
נתנו בו עיניהם היה נשרף, יצאה בת קול ואמרה: ” יצאתם להחריב את  עולמי חזרו למערה” אכן חזרו שניהם למערה לשנה נוספת, אך הפעם ,כאשר יצאו מן המערה ראו
צייד בידו חץ וקשת, הביטו בו ובכל פעם שהצייד לא הצליח לתפוס את מבוקשו, שמעו בת קול מכריזה “חופשי חופשי”, אך כאשר הצייד צד את מבוקשו , שמעו בת קול המכריזה “למיתה”. אמר רבי שמעון בר יוחאי לבנו: ” רואה אתה בני אפילו ציפור לא נופלת על הארץ בלי שיכריזו עליה מלמעלה, קל וחומר האדם, כל מה שנעשה עימו קודם, מכריזים עליו מן השמיים”. הפעם שיצאו מן המערה כל דבר שנתן רבי אלעזר בו עיניו היה נשרף, אך רשב”י היה חוזר ומתקנו כקודם. הבין רבי שמעון בר יוחאי שלא כל העולם מתוקן, לכן אמר לבנו; ” שלא כל בני העולם עסוקים רק בתורה, אבל העולם יכול להתקיים רק בזכות התורה של שניהם, תורת הזהר הקדוש.