פדיון כפרות חובה לכל אחד

פדיון כפרות כולל אהבת הרשבי ישיבת המקובלים במירון בראשות הרב שמואל בן שושן שליט"א

פדיון כפרות מנהג יהודי עתיק, לשחוט תרנגול כפרות בערב יום הכיפורים כדי, שהדין שהיה אמור לבוא על האדם יעבור על ראש התרנגול; ובכך תפדה הנפש "נפש תחת נפש" וזה התרנגול ניתן לצדקה ואנו נזכה לחיים טובים ולשלום. נהוג לתת תרנגול אחד, לכל אחד ואחד מבני הבית ועל זה הדרך גם בתרומה כספית, של 26 ש"ח עבור כל אחד מבני הבית.
כיום, רבים נוהגים לקיים את המנהג ע"י צדקה לעניים, אחזקת אברכים, ואחזקת פעילויות תורניות למען זיכוי הרבים. מצוה גדולה לתרום את כספי הפדיון למען זיכוי הרבים, "כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו", כמובן שהתורם לוקח חלק במצוה זו ע"י תרומתו. אהבת הרשב"י הפצת הזהר הקדוש בכל רחבי תבל ,בראשות הרב אליהו לניאדו שליט"א ,עורכת פדיון כפרות ע"י ישיבת המקובלים המהרח"ו צפת, בראשות הרב שמואל בן שושן שליט"א. למסירת שמות ולתשלום ע"י מענה אנושי התקשרו 058-7262600 לרישום לפדיון כפרות ולתשלום באופן עצמאי (הקפידו לרשום שם ושם אמא) בצעו תרומה עכשיו

כולל אהבת הרשבי ישיבת המקובלים במירון בראשות הרב שמואל בן שושן שליט"א עורכת פדיון כפרות בערב יום כיפור בציון הרשב"י במירון | הפדיון מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, מועיל לפרנסה, זיווג, פתיחת המזל, ועוד. הזדרזו עכשיו לקיים פדיון כפרות.

פדיון כפרות בערב יום כיפור בציון הרשב"י הקדוש לכל מבקש