פדיון כפרות חובה לכל אחד

פדיון כפרות נערך על ידי ראש כולל אהבת הרשב"י הרב המקובל יעקב מזרחי שליט"א בראשות הרב אליהו לניאדו שליט"א מנהל אהבת הרשב"י הפצת הזהר הקדוש בכל רחבי תבל

פדיון כפרות, מנהג יהודי עתיק, לשחוט תרנגול כפרות בערב יום הכיפורים כדי. שהדין שהיה אמור לבוא על האדם יעבור על ראש התרנגול, ובכך, תפדה הנפש: "נפש תחת נפש", וזה, התרנגול ניתן לצדקה, ואנו, נזכה לחיים טובים ולשלום. נהוג לתת תרנגול אחד, לכל אחד ואחד. מבני הבית. ועל, זה הדרך, או, לתרום עבור כל אחד, מבני הבית.
כיום, רבים נוהגים לקיים את המנהג ע"י צדקה לעניים, אחזקת אברכים, ואחזקת פעילויות תורניות למען זיכוי הרבים. מצוה גדולה לתרום את כספי הפדיון למען זיכוי הרבים: "כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו", כמובן, שהתורם לוקח חלק במצוה זו, ע"י תרומתו. ראש כולל אהבת הרשב"י, הרב המקובל יעקב מזרחי שליט"א. יערוך, עבורכם פדיון כפרות בערב יום הכיפורים. מהרו להירשם. עלות כל שם, בסך של 26 ש"ח לאדם. קודם ביצוע התרומה הכניסו שמות לפדיון כפרות.

פדיון כפרות יערך על ידי ראש כולל אהבת הרשב"י הרב המקובל יעקב מזרחי שליט"א בראשות הרב אליהו לניאדו שליט"א מנהל אהבת הרשב"י הפצת הזהר הקדוש בכל רחבי תבל | הפדיון מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, מועיל לפרנסה, זיווג, פתיחת המזל, ועוד. הזדרזו עכשיו לקיים פדיון כפרות.

פדיון כפרות בערב יום כיפור בציון הרשב"י הקדוש לכל מבקש