סגולה לחיים

אמר רבי שמעון, אם בני אדם היו יודעים כמה חשובה היא מעלת מעשה הקטורת לפי הקב”ה, היו זהירים בה, ונוטלים ומעלים כל מילה ממנה על ראשם ככתר של זהב. וכל מי שרוצה להיות נזהר ומשתדל בדבר זה צריך להתבונן במעשה הקטורת, ואם יכוון בה בכל יום ויום- יהיה לו חלק בעולם הזה ובעולם הבא, ויסתלק המוות מממנו ומן העולם, וינצל מכל הדינים שיש בעולם הזה, מדברים רעים ומדינה של גיהנום ומדינם של מלכויות זרות (ע”כ דברי הזוהר על פרשת ויקהל בענין פרשת פיטום הקטורת)