מבטל גזירות רעות

“אמר רבי פנחס, פעם הייתי הולך בדרך, ופגשתי את אליהו הנביא ואמר לי… הרי בזמן שיזכירו בני אדם הקרבנות המוזכרים בתורת משה ויתנו לבם ורצונם בהם, יזכרו כולם לטובה. ועוד לימדו אליהו הנביא, בזמן שפרצה מגפה בבני אדם, או גזירה, כרוז יוצא על כל צבא השמים שאם יבואו בני ישראל בארץ בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ויאמר בנפש חפצה את ענין פיטום הקטורת שהיו להם לישראל, יתבטל המוות מהם”. (ע”כ דברי מדרש הנעלם ק’ בקשר לאמירת פרשת פיטום הקטורת)