כל עוד הנר דולק אפשר לתקן

כל מצווה שאדם עושה בעולם הזה, הוא תופר לו עוד חלק ממלבוש רוחני לעולם הבא ,אך כאשר אדם פוגם בימים מסוימים, משנותיו שהקציב לו הבורא, אז בעולם הבא יהיה לו חיסרון במלבושו הרוחני ובסופו של דבר, הוא יכנס לגיהנום למרק עוונותיו, על כן ,יפה שעה אחת קודם ,לעשות תשובה ,לזכות למלבוש רוחני מהודר, להיכנס לגן עדן ולשבת במחיצתם של הצדיקים ,שעליהם נאמר: “הצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה”.