התפילה המשותפת הגדולה בעולם נגד מגפת הקורונה, עם גדולי הרבנים

התפילה המשותפת הגדולה בעולם נגד מגפת הקורונה, עם גדולי הרבנים”;s:6:”author”;s:50:”כאן 11 – תאגיד השידור הישראלי”;s:11:”description”;N;s:7:”img_url”;s:48:”https://i.ytimg.com/vi/hnhkVOcn6g0/hqdefault.jpg”;s:8:”filename”;s:124:”כאן 11