עמותת אהבת הרשב"י

מגישים לכם את הדף היומי של הזוהר הקדוש בקליק היו שותפים באלפים ורבבות של סיום הזוהר הקדוש

דף הזוהר היומי אצלך בקליק

אהבת הרשבי הזוהר היומי המחולק
אהבת הרשבי הזוהר היומי המחולק לכל

לימוד הזוהר לכולם!

ארגון האהבת הרשב”י הוקם על מנת להפיץ את תורתו הקדושה והיקרה מפנינים, של רבי שמעון בר יוחאי , תורת הזהר הקדוש.

ספר הזוהר הקדוש חובר על ידי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו לפני למעלה מ-1800 שנה רובו בארמית וחלקו בעברית ניתנה רשות מהשמיים ללמוד בו ולעסוק בו לפני 500 שנים. מיום שהתגלה הספר, נתקבל בכל קהילות ישראל כספר הקדוש והיסודי ביותר של תורת הקבלה והחסידות.

בשיעורי התורה של ארגון אהבת הרשב”י אנו מלמדים בציון הקדוש במירון מידי יום בין השעות 21:00-12:00 בערב את תורתו הקדושה של רבי שמעון רב-יוחאי בליווי תמונות ובעברית מדוברת ומובנת לכל נפש. וכל זאת למען גאולת עם ישראל ברחמים ולישועות לכל אחד מהלומדים.

בקרו אותנו